คำถามที่พบบ่อย

No.คำถามเกี่ยวกับสินค้าแบรนด์ "กานต์" 
1มาตรฐานคุณภาพสินค้าแบรนด์ "กานต์"มาตรฐานคุณภาพสินค้าแบรนด์ "กานต์"
สินค้าแบรนด์ กานต์ ผลิตจากโรงงาน กานต์ จิลเวลรี่ ซึ่งได้รับการรองมาตรฐานสากล ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 และยังอยู่ใน Green Industry Level 3
2แบรนด์ กานต์ ได้รับมาตรฐานการอะไรบ้างสินค้าแบรนด์ กานต์ ผลิตจากโรงงาน กานต์ จิลเวลรี่ ซึ่งได้รับการรองมาตรฐานสากล ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 และยังอยู่ใน Green Industry Level 3 รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

ISO 9001 มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ: กระบวนการทำงานที่สามารถทวนสอบกลับได้ ตั้งแต่กระบวนการผลิตขั้นตอนแรกไปจนถึงกระบวนการผลิตขั้นตอนสุดท้าย สามารถระบุได้ทั้งวัน เวลา คน และ ตำแหน่งในโรงงานที่สินค้าถูกผลิตขึ้น รวมทั้ง วัน เวลา ที่สินค้าได้ถูกขนส่งออกจากโรงงานไปยังร้านค้า (Quality management system)

ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม: ให้ความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม ถึงความยั่งยืน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และกระบวนการจัดการของเสียของโรงงานที่จับต้องได้เป็นรูปธรรม (Environmental management system)

ISO 27001 มาตรฐานของระบบจัดการความมั่นคงด้านสารสนเทศ: เสริมสร้างความปลอดภัยทางด้านข้อมูลสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ซึ่งสามารถรองรับการค้าขายระหว่างองค์กรสู่องค์กร (Information security management system)

Green Industry Level 3 อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 คือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3เปอร์เซ็นต์ทองรูปพรรณหลังหลอมของแบรนด์ "กานต์"เปอร์เซ็นต์ทองรูปพรรณหลังหลอมของแบรนด์ "กานต์"
เปอร์เซ็นต์ทองหลังหลอมของแบรนด์ “กานต์” จะเท่ากับเปอร์เซ็นต์ทองคำแท่ง 96.5 เพราะไม่ใช้น้ำประสานทองในการผลิต และใช้เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยเลเซอร์กับลวดทอง 96.5% ในการเติมน้ำหนักและซ่อมชิ้นงานซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด ISO 9001 จึงทำให้ทองแบรนด์ กานต์ เมื่อนำไปหลอมแล้ว จะยังคงมีเปอร์เซ็นเท่ากับทองคำแท่ง และน้ำหนักทองรูปพรรณเต็มตัวเรือนในทุกผลิตภัณฑ์แบรนด์
4คุณภาพของชิ้นงานของแบรนด์ "กานต์" มีรายละเอียดแต่ละน้ำหนักชิ้นงานอย่างไรคุณภาพของชิ้นงานของแบรนด์ "กานต์" มีรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำหนักทองเต็มตัวเรือน ดังนี้
1. ตราสัญลักษณ์ 1 G หมายถึงตัวเรือนมีทองเต็ม = 1 กรัม (ไม่รวมน้ำหนักเพชร CZ)
2. ตราสัญลักษณ์ 1.90 G หมายถึงตัวเรือนมีทองเต็ม = 1.90 กรัม (ไม่รวมน้ำหนักเพชร CZ)
3. ตราสัญลักษณ์ 3.80 G หมายถึงตัวเรือนมีทองเต็ม = 3.80 กรัม (ไม่รวมน้ำหนักเพชร CZ)
4. ตราสัญลักษณ์ 7.60 G หมายถึงตัวเรือนมีทองเต็ม = 7.60 กรัม (ไม่รวมน้ำหนักเพชร CZ)
5. ตราสัญลักษณ์ 15.20 G หมายถึงตัวเรือนมีทองเต็ม = 15.20 กรัม (ไม่รวมน้ำหนักเพชร CZ)
6. ตราสัญลักษณ์ 30.40 G หมายถึงตัวเรือนมีทองเต็ม = 30.40 กรัม (ไม่รวมน้ำหนักเพชร CZ)
5จุดสังเกตุลักษณะตราประทับตัวเรือนของแบรนด์ "กานต์" มาตรฐานใหม่จุดสังเกตุลักษณะตราประทับตัวเรือนของแบรนด์ "กานต์" มาตรฐานใหม่
ด้านในตัวเรือนของแหวนจะมีตราประทับทั้งหมด 3 ตำแหน่งตามมาตรฐานการผลิต ดังนี้
1. Garn 965 เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ตำแหน่งอยู่ที่ 6 นาฬิกา
2. ตัวเลขรหัสสินค้าที่สามารถทวนสอบการผลิตได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงกระบวนการผลิตขั้นตอนสุดท้าย ระบุบนตัวเรือนตำแหน่งอยู่ที่ 8 นาฬิกา
3. น้ำหนักทองเต็มเป็นตัวเลขจำนวนกรัมอยู่ที่ตำแหน่ง 4 นาฬิกา
6ประเภทผลิตภัณฑ์ภายใต้ แบรนด์ กานต์ มีอะไรบ้างประเภทผลิตภัณฑ์ภายใต้ แบรนด์ กานต์ มีดังนี้
1. แหวน
2. ต่างหู
3. จี้
7กลุ่มแหวนแบรนด์ กานต์มีกี่ประเภทกลุ่มสินค้าหลักของแบรนด์ กานต์ มีดังนี้
1. แหวนประดับเพชร CZ
2. แหวนเกลี้ยง
3. แหวนตัดลาย
4. แหวนลงยา
No.คำถามทั่วไป
1ราคาค่าแรง (ค่ากำเหน็จ)ในส่วนของราคาค่าแรง (ค่ากำเหน็จ) จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. ราคาค่าแรงปกติ โดยร้านทองค้าส่งเป็นผู้กำหนด
2. ราคาค่าแรงตามโปรโมชัน ซึ่งทางแบรนด์ กานต์ จะเป็นผู้กำหนด
2ขั้นต่ำในการสั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำในการสั่งซื้อสินค้า
ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ Gold by Garn โดยสามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่ 1 วง ขึ้นไป
3สามารถสั่งทำแบบแหวนโดยเฉพาะ นอกเหนือจากเว็บไซต์ได้ไหมสามารถสั่งทำแบบแหวนโดยเฉพาะ นอกเหนือจากเว็บไซต์ได้ไหม
ไม่ได้ค่ะ แต่ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตามแบบแหวนที่มีสต็อกพร้อมส่งในเว็บไซต์เท่านั้น
4กรณีสั่งซื้อสินค้ากับแบรนด์ กานต์ สามารถนำทองไปแลกได้ไหมกรณีสั่งซื้อสินค้ากับแบรนด์ กานต์ สามารถนำทองไปแลกได้ไหม
ข้อมูลในส่วนนี้ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากร้านทองค้าส่งที่ท่านจะเลือกเข้ารับสินค้าได้โดยตรง
5ร้านทองค้าส่ง ณ ที่นี้หมายถึงอะไร"ร้านทองค้าส่ง" หมายถึง จุดนัดรับสินค้าที่ร้านทองค้าปลีกสามารถเลือกเข้ารับสินค้าได้
No.คำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์
1สั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ e-Ordering "Gold by Garn Express" มีข้อดีอย่างไรสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ e-Ordering "Gold by Garn Express" มีข้อดีอย่างไร
1. เป็นคลังสินค้าแบรนด์ กานต์ ที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย ทั้งแบบแหวนขายดีของแบรนด์ กานต์ และสินค้าใหม่ประจำเดือน
2. ร้านทองค้าปลีกสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็วทันใจ ตามจำนวนสต็อกที่มีอยู่ในระบบ
3. สามารถระบุวันที่สะดวกเข้ารับสินค้าได้ โดยเลือกได้เฉพาะวันทำการปกติของร้านทองค้าส่งนั้น ๆ
4. เมื่อซื้อสินค้าสำเร็จ สามารถเข้ารับสินค้าได้ ภายใน 48 ชั่วโมง (ในวันทำการ) ณ ร้านทองค้าส่ง
5. ร้านทองค้าปลีกไม่ต้องกังวลเรื่องสินค้าคงค้างสต็อก อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับร้านทองค้าปลีกด้วย ภายใต้คอนเซ็ปต์ "ขายก่อน ซื้อทีหลัง" ซึ่งทางแบรนด์ กานต์ จะเป็นผู้สต็อกสินค้าให้
2วัตถุประสงค์ของระบบ e-Ordering บน Gold by Garn Expressวัตถุประสงค์ของระบบ e-Ordering บน Gold by Garn Express
Gold by Garn Express ระบบ e-Ordering คือ คลังสินค้าแบรนด์ กานต์ ทำหน้าที่เป็นสต็อกออนไลน์ให้ร้านทองค้าปลีกเลือกชมสินค้าและทำรายการสั่งซื้อสินค้าแบรนด์ กานต์ ที่มีในสต็อกสินค้าพร้อมส่ง โดยที่ร้านทองค้าปลีกไม่ต้องสต็อกสินค้า ภายใต้คอนเซ็ปต์ "ขายก่อน ซื้อทีหลัง " เพื่อเพิ่มความมีประสิทธิภาพในการค้าขายให้กับคู่ค้าแบรนด์ กานต์ โดยสามารถสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 วง และเข้ารับสินค้าที่ร้านทองค้าส่งภายใน 48 ชั่วโมง (วันทำการ)
3นโยบายการสั่งซื้อสินค้านโยบายการสั่งซื้อสินค้า
ท่านสามารถคลิกลิงก์นี้เพื่อไปที่ "นโยบายการสั่งซื้อสินค้า" คลิก https://www.goldbygarn.com/shipping-returns
4วิธีการสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์วิธีการสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์
1. เข้าเว็บไซต์ GoldbyGarn คลิกลิงก์นี้ >> https://www.goldbygarn.com/
2. คลิกสมัครสมาชิกที่มุมขวาบน
3. กรอกหมายเลขโทรศัพท์
4. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ
5. กดสมัครสมาชิก

SD-CX-009 คู่มือการเข้าสั่งซื้อสินค้า (How to).pdf
5ช่องทางการใช้งานช่องทางการใช้งาน
ท่านสามารถสมัครเข้าใช้งานได้ 1 ช่องทาง คือช่องทางเว็บไซต์ โดยสามารถเข้าใช้งานได้ทั้งในมือถือ และเว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์
6เงื่อนไขการสั่งซื้อเงื่อนไขการสั่งซื้อ
1. ร้านทองค้าปลีกสามารถเข้าสู่ระบบ e-Ordering โดยทำรายการสั่งซื้อได้ที่ www.goldbygarn.com เพื่อเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
2. ร้านทองค้าปลีกสามารถทำรายการสั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำ 1 วง
3. สินค้าที่ทำการสั่งซื้อเป็นสินค้าที่คงค้างสต็อกพร้อมส่ง
4. กำหนดวันรับสินค้าที่ร้านทองค้าส่งที่ท่านเลือก โดยระบุ "วันที่รับสินค้า" ยกเว้น "วันหยุดของร้านทองค้าส่ง"
7รายละเอียดขั้นตอนวิธีการกดสั่งซื้อสินค้ารายละเอียดขั้นตอนวิธีการกดสั่งซื้อสินค้า
ร้านทองค้าปลีกสามารถทำรายการสั่งซื้อแหวนแบรนด์ กานต์ ผ่านทางเว็บไซต์ GoldbyGarn โดยจะมีแบบแหวนต่าง ๆ ที่มีสินค้าคงค้างสต็อกพร้อมส่ง ณ ร้านทองค้าส่งพันธมิตร (จัดส่งที่ร้านทองค้าส่งใน 48 ชม.)
8ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า ดังนี้
1. สามารถเข้าสู่ระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ได้ที่ www.goldbygarn.com เพื่อเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์
2. กดสมัครสมาชิกก่อนทำการสั่งสินค้า คลิกสมัครสมาชิกที่มุมขวาบน
2.1 กรอกหมายเลขโทรศัพท์
2.2 กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ
2.3 กดสมัครสมาชิก
3. เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว สามารถกดเลือกซื้อสินค้าแบบแหวนขายดี โดยเลือกตามหมวดหมู่
3.1 เลือกที่ Category แหวน
3.2 จากนั้นเลือกหมวดหมู่แหวนที่ต้องการ
4. กดเลือกตะกร้าสีแดง (มุมขวาบน) ของแบบแหวนที่ต้องการ จนครบแบบทั้งหมดที่ต้องการ
*ยกตัวอย่าง กรณีต้องการแหวนจำนวน 4 แบบ ให้กดเลือกแบบแหวนที่ต้องการทั้งหมดลงตะกร้าครบทั้ง 4 แบบก่อน
5. จากนั้นกดที่ ตะกร้าสินค้า (มุมขวาบน) เพื่อทำการเลือกไซซ์แหวนที่ต้องการ
6. ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นทำการ >> กด"สั่งซื้อสินค้า"
7. เลือกร้านทองค้าส่งพันธมิตรที่ลูกค้าต้องการเข้ารับสินค้า
8. เลือกวันเข้ารับสินค้า
9. กด"ยืนยันคำสั่งซื้อ"
10. เมื่อทำรายการตามขั้นตอนจนเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะแสดงหมายเลขคำสั่งซื้อ และใบสั่งซื้อให้ดาวน์โหลด ถือเป็นอันเสร็จสิ้น

SD-CX-009 คู่มือการเข้าสั่งซื้อสินค้า (How to).pdf
9วิธีการดูหมายเลขคำสั่งซื้อวิธีการดูหมายเลขคำสั่งซื้อ
1. เข้าเว็บไซต์ GoldbyGarn >> https://www.goldbygarn.com/
2. เลื่อนลงที่เมนูล่างสุด คลิกที่หัวข้อ "บัญชีของฉัน"
3. เลือก "ประวัติการสั่งซื้อ"
4. ระบบจะแสดงตัวเลข "หมายเลขคำสั่งซื้อ"
10วิธีการดูประวัติการสั่งซื้อสินค้าวิธีการดูประวัติการสั่งซื้อสินค้า
1.เข้าเว็บไซต์ GoldbyGarn >> https://www.goldbygarn.com/
2.เลื่อนลงมาด้านล่างสุด คลิกหัวข้อ "บัญชีของฉัน"
3.เลือก "ประวัติการสั่งซื้อ"
4.ระบบจะแสดงเลขที่ "รายการสั่งซื้อ"
11การยกเลิกคำสั่งซื้อการยกเลิกคำสั่งซื้อ
1. เมื่อทำรายการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าวได้
2. คำสั่งซื้อที่ร้านทองค้าปลีกไม่มารับสินค้าภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ระบุนัดรับสินค้า คำสั่งซื้อดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
3. หากร้านทองค้าปลีกยกเลิกคำสั่งซื้อ 3 คำสั่งซื้อขึ้นไป แบรนด์ กานต์ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน ทั้งนี้ ร้านทองค้าปลีกสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ทาง Live Chat บนเว็บไซต์เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
12เงื่อนไขการคืนสินค้าเงื่อนไขการคืนสินค้า
ในกรณีสินค้าเกิดการชำรุด เสียหาย อันเกิดจากกระบวนการผลิต ทางแบรนด์มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะรับผิดชอบรับคืนและเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยร้านทองค้าปลีกนำผลิตภัณฑ์ส่งคืนที่ร้านทองค้าส่งที่ได้เข้ารับ ทั้งนี้ ขอให้ร้านทองค้าปลีกติดต่อมาที่แบรนด์กานต์ก่อนเพื่อรับคำแนะนำและแนวปฏิบัติกับการคืนสินค้าที่ร้านทองค้าส่ง
คำถามเกี่ยวกับการใช้คะแนนแลกสินค้าของสมนาคุณ
1ยอดสั่งซื้อน้ำหนักเท่าไหร่ขึ้นไป ถึงจะได้รับคะแนนสะสมสินค้าน้ำหนักทุก ๆ 1 กรัม นำมาคำนวณเท่ากับ 5 คะแนนค่ะ
21 คะแนน มีมูลค่าเท่ากับกี่บาททุก ๆ 1 คะแนน นำมาคำนวณเท่ากับ 0.25 บาท
3ขั้นตอนการแลกของสมนาคุณขั้นตอนการแลกของสมนาคุณ
1. ล็อกอินเข้าใช้งานที่เว็บไซต์ ลิงก์ https://www.goldbygarn.com/about-us
2. คลิกที่เมนู "สินค้าสมนาคุณ"
3. เลือกที่สินค้าที่ต้องการแลก (หากคะแนนเพียงพอจะสามารถกดแลกได้)
4. คลิกที่ปุ่ม "แลกของสมณาคุณ"
5. ระบุจำนวนที่ต้องการแลก
6. จากนั้นสามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบบแจ้งได้เลยนะคะ

*เมื่อท่านทำรายการการแลกคะแนนผ่านระบบ e-Ordering "Gold by Garn Express" สำเร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งของสมนาคุณ ภายใน 7 วันทำการ
4หลังจากทำการกดซื้อสินค้าแล้ว กี่วันถึงจะได้รับคะแนนคะแนนจะได้รับหลังจากการซื้อสั่งซื้อผ่านระบบ e-Ordering "Gold by Garn Express" สำเร็จแล้วเท่านั้น และคะแนนที่แสดงจะเป็นคำนวณจากยอดซื้อน้ำหนักสะสมมีหน่วยเป็นกรัม ( 1 กรัม = 5 คะแนน) และร้านทองค้าปลีกจะได้รับคะแนนสะสมจากการทำรายการสั่งซื้อ ก็ต่อเมื่อได้เข้ารับรับสินค้าตามที่ระบุในรายการคำสั่งซื้อแล้ว อีก 3 วันทำการ ระบบจะแสดงคะแนนสะสมของรายการสั่งซื้อดังกล่าวในระบบ
5เมื่อใช้คะแนนแลกของรางวัลแล้ว กี่วันถึงจะได้รับสินค้าเมื่อร้านทองค้าปลีก ทำรายการการแลกคะแนนผ่านระบบ e-Ordering "Gold by Garn Express" สำเร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งของสมนาคุณ ภายใน 7 วันทำการ
6สินค้าจัดส่งผ่านขนส่งอะไร และสามารถนำเลขเลขพัสดุไปตรวจสอบได้ที่ไหนเจ้าหน้าที่ Customer Service ดำเนินการจัดส่งของสมนาคุณผ่านขนส่งของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทั้งนี้ ระยะเวลาการขนส่งและสถานะการติดตามพัสดุ สามารถสอบถามไปยังบริษัทขนส่งโดยตรง (ลิงก์ตรวจสอบ: https://track.thailandpost.co.th/) เพื่อติดตามสถานะล่าสุด

หากเกินระยะเวลาจัดส่งแล้วยังไม่ได้รับพัสดุคุณสามารถติดต่อกลับยังเจ้าหน้าที่ Customer Service หรือติดต่อบริษัทขนส่งโดยตรงเพื่อช่วยเหลือในการเร่งการจัดส่งสินค้า
7วันหมดอายุของคะแนนที่ได้รับคะแนนสะสมมีอายุ 1 ปี นับจากวันสั่งซื้อของคำสั่งซื้อสุดท้าย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแสดงคะแนนที่จะหมดอายุ ผ่านบัญชีผู้ใช้งาน บนระบบ e-Ordering "Gold by Garn Express"ล่วงหน้า จำนวน 2 ครั้ง คือ
2 เดือน ก่อนคะแนนหมดอายุ และ
1 เดือน ก่อนคะแนนหมดอายุ
8ช่องทางที่สามารถตรวจสอบยอดคะแนนสะสม สามารถตรวจสอบผ่านช่องทางไหนได้บ้างร้านทองค้าปลีกสามารถทราบยอดสะสมคะแนนได้จากระบบ e-Ordering "Gold by Garn Express" เท่านั้น
9วิธีเข้าตรวจสอบยอดคะแนนสะสมเมื่อท่านทำการล็อกอินเข้าใช้งานแล้ว ยอดคะแนนสะสมจะแสดงที่แถบบนสุด สามารถเข้ารวจสอบได้เลยนะคะ
10คะแนนสามารถแลกเป็นเงินสดได้หรือไม่คะแนนสะสมที่ใช้แลกของรางวัลแล้วไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
11กรณีเปลี่ยนใจ หรือแลกสินค้าผิดรายการ สามารถขอคะแนนคืนได้คะแนนสะสมที่ใช้แลกของรางวัลแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ
12เมื่อแลกคะแนนแล้วระบบจะตัดคะแนนทันทีเลยหรือไม่เมื่อทำการแลกคะแนนแล้ว ระบบจะทำการคำนวณคะแนนที่ใช้แลกของสมนาคุณและทำการตัดคะแนนทันที พร้อมแจ้งคะแนนคงเหลือให้ท่านทราบ และจะดำเนินการจัดส่งคูปองแทนเงินสด ส่วนลดสำหรับสินค้าและบริการต่าง ๆ หรือผลิตภัณฑ์ ภายใน 7 วันทำการ
No.คำถามเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อ
1ช่องทางติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าช่องทางติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
ท่านสามารถติดต่อทีมงาน Gold by Garn ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
- Live Chat บนเว็บไซต์ Gold by Garn
- E-mail: support@goldbygarn.com
- หมายเลขโทรศัพท์: 02 460 9282
เวลาทำการ: ทุกวัน เวลา 09.00 - 18.00 น.
2เบอร์โทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเบอร์โทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
หากท่านพบปัญหาการใช้งานหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9282 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00 - 18.00 น.
No.ช่องทางติดตามข่าวสาร Gold by Garn
1ช่องทางติดตามข่าวสาร Gold by Garnช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อติดตามข่าวสารของ Gold by Garn
สามารถติดตาม Gold by Garn ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
- Facebook: Gold by Garn (https://www.facebook.com/GoldbyGarn)
- Instagram: goldbygarn (https://www.instagram.com/goldbygarn)
- Tiktok: @goldbygarn (https://www.tiktok.com/@goldbygarn)

เงื่อนไขการใช้บริการ

ไซต์สต๊อคพร้อมส่งจำนวนที่สั่ง
477
477
477
รวมจำนวนชิ้น0ชิ้น