เกี่ยวกับเรา

แบรนด์ "กานต์" เครื่องประดับทองรูปพรรณ 96.5%

สินค้ามีหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นวิศวกรรมงานทองรูปพรรณจิวเวลรี่ที่ไม่เหมือนใคร ทุกชิ้นงานมีความโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่สวยงามมีแบบดีไซน์ที่หลากหลาย อาทิ แหวนเกลี้ยง แหวนตัดลาย แหวนฝังพลอย เป็นต้น แบรนด์ กานต์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสร้างการจดจำอัตลักษณ์ด้วยตราประทับระบุบนตัวเรือน 3 จุด จุดแรก คือ รหัสสินค้า จุดที่สอง คือ เครื่องหมายการค้า Garn 965 และ จุดที่สาม คือ น้ำหนักทอง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการผลิตใหม่ทั้งหมดของแบรนด์ กานต์ เริ่มตั้งแต่ชิ้นงานทองรูปพรรณ 96.5% ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น แหวนทอง จี้ทอง ต่างหูทอง ที่เริ่มการผลิตในเดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไป น้ำหนักทองงานทุกชิ้นจะมีน้ำหนักทองเต็มตัวเรือนไม่รวมน้ำหนักของพลอยประดับบนตัวเรือน หรือเพชร CZ ประดับ นอกจากนี้ชิ้นงานทองจะไม่มีการใช้น้ำประสานในขั้นตอนการผลิตแบรนด์ กานต์ ใช้เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยเลเซอร์กับลวดทอง 96.5% ในการเติมน้ำหนักทองและซ่อมชิ้นงานเท่านั้น ถือเป็นการสร้างงานรูปแบบใหม่ในตลาดที่ไม่เหมือนใคร

แบรนด์ กานต์  "ยกระดับมาตรฐานทองของไทย ไปไกลกับ Gold by Garn" ประโยคนี้ คือ วิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตคุณภาพสูงของผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ กานต์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ด้านการจัดการคุณภาพ, ISO 14001 การให้ความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมการจัดการของเสียของโรงงานที่จับต้องได้, IS0 27001 มาตรฐานของระบบจัดการความมั่นคงด้านสารสนเทศ และ อยู่ใน Green Industry Level 3 คือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

*แบรนด์ กานต์ ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าโดยตรงให้กับผู้บริโภค สินค้าแบรนด์ กานต์ จะมีการวางจำหน่ายหรือขายออนไลน์กับร้านทองพันธมิตรเท่านั้น

**สำหรับร้านทองที่สนใจร่วมขายสินค้าแบรนด์ กานต์ สามารถติดต่อทางช่องทางโซเชี่ยลมีเดีย Gold by Garn หรือ แอดไลน์ @goldbutler เพื่อสอบถามรายละเอียดกับทีมงาน Gold Butler Service ผู้ช่วยร้านทอง ทางทีมงานจะดูแลประสานงานระหว่างร้านทองค้าปลีกกับร้านทองค้าส่งให้เป็นอย่างดี

 

แบรนด์ กานต์  “ยกระดับมาตรฐานทองไทย ไปไกลกับ Gold by Garn”

แบรนด์ กานต์ ทองรูปพรรณ 96.5% เติมเต็มคุณภาพใหม่พัฒนาทั้งระบบการทำงานและการผลิตสินค้าอย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอนทุกรายละเอียด เพื่อส่งเสริมคุณค่าของผลิตภัณฑ์ชิ้นงาน กับ 7 มาตรฐานใหม่ ดังต่อไปนี้
1. เปอร์เซ็นต์ทองหลังหลอมของแบรนด์ กานต์ =  เปอร์เซ็นต์ทองคำแท่ง 96.5%
ไม่ใช้น้ำประสานทองในกระบวนการผลิตและใช้เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยเลเซอร์ กับ ลวดทอง 96.5% ในการเติมน้ำหนักและ ซ่อมชิ้นงานเท่านั้น

2. น้ำหนักทองรูปพรรณเต็มตัวเรือน 
หนึ่งในคุณสมบัติแบรนด์ กานต์ ที่ปรับใหม่ให้น้ำหนักทองเต็มตัวเรือนแบบไม่คำนึงว่า น้ำหนักเพชร CZ จะมีเท่าไร และระบุน้ำหนักประทับบนตัวเรือนอีกด้วย

3. ตราประทับใหม่บนตัวเรือน (Garn 965 และระบุน้ำหนักทอง)
ด้านในตัวเรือนของแหวนจะมีตราประทับทั้งหมด 3 ตำแหน่งตามมาตรฐานการผลิต ดังนี้

  • Garn 965 เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ระบุบนตัวเรือนอยู่ที่ตำแหน่ง 6 นาฬิกา
  • ตัวเลขรหัสสินค้าที่สามารถทวนสอบการผลิตได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงกระบวนการผลิตขั้นตอนสุดท้าย รหัสระบุบนตัวเรือนอยู่ที่ตำแหน่ง 8 นาฬิกา
  • ตัวเลขจำนวนกรัมน้ำหนักทองเต็ม ไม่รวมน้ำหนักเพชร CZ ระบุอยู่ที่ตำแหน่ง 4 นาฬิกา

4. ชิ้นงานมีคุณภาพที่ปราณีตมากขึ้นเป็นงานฝีมือทุกชิ้น
ชิ้นงานของแบรนด์ กานต์ เป็นเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่าอย่างมากเพราะความพิถีพิถันในการประกอบชิ้นงานที่เป็นงานฝีมือทุกชิ้นเชื่อมประสานและเติมเต็มด้วยลวดทอง 96.5%

  • งานฝังเป็นงานฝังมือทั้งหมดไม่แว็กซ์เซ็ต
  • ไม่มีน้ำประสานในตัวชิ้นงาน

5. มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้นในดีไซน์ของชิ้นงาน อาทิ แหวนเกลี้ยงตัดลาย, แหวนฝังพลอย เป็นต้น

6. การผลิตสินค้าแบรนด์ กานต์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001, ISO14001, IS027001  และ อยู่ใน Green Industry Level 3

7. รับเปลี่ยนทองคืนเป็นทองคำแท่ง 96.5% (เฉพาะกับพันธมิตรร้านทองค้าส่งเท่านั้น)

นอกจากนี้ ยังเพิ่มบริการด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าแบรนด์ กานต์ ทั้งรายการส่งเสริมการขาย (โปรโมชัน) กิจกรรมทางการตลาด (แคมเปญ) และการประชาสัมพันธ์แบรนด์ กานต์ กับ ร้านทองพันธมิตร อีกด้วย

 

มาตรฐานสินค้าแบรนด์ กานต์ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรอง

มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, IS0 27001 และ

อยู่ใน Green Industry Level 3


ISO 9001 มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ: กระบวนการทำงานที่สามารถทวนสอบกลับได้ ตั้งแต่กระบวนการผลิตขั้นตอนแรกไปจนถึงกระบวนการผลิตขั้นตอนสุดท้าย สามารถระบุได้ทั้งวัน เวลา คน และ ตำแหน่งในโรงงานที่สินค้าถูกผลิตขึ้น รวมทั้ง วัน เวลา ที่สินค้าได้ถูกขนส่งออกจากโรงงานไปยังร้านค้า (Quality management system)

ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม: ให้ความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม ถึงความยั่งยืนที่มีต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และกระบวนการจัดการของเสียของโรงงานที่จับต้องได้เป็นรูปธรรม (Environmental management system)

ISO 27001 มาตรฐานของระบบจัดการความมั่นคงด้านสารสนเทศ: เสริมสร้างความปลอดภัยทางด้านข้อมูลสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ซึ่งสามารถรองรับการค้าขายระหว่างองค์กรสู่องค์กร (Information security management system)

Green Industry Level 3: อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 คือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

น้ำหนักทองเต็มตัวเรือน
แบรนด์ กานต์ เป็นทั้งแบรนด์และผู้ผลิตทองรูปพรรณ 96.5% ทางบริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญในการปรับมาตรฐานสินค้าเป็นรูปแบบใหม่ โดยการทำน้ำหนักทองเต็มตัวเรือน เพื่อตอบโจทย์ทั้งผู้ขายสินค้าและผู้ซื้อสินค้าแบรนด์ กานต์ โดยมีการระบุน้ำหนักทองเต็มประทับไว้บนตัวเรือน 

ตราสัญลักษณ์ 1.00 g    หมายถึง ตัวเรือนมีทองเต็มเท่ากับ  1.00 กรัม โดยไม่รวมถึงน้ำหนักเพชร CZ ที่ประดับบนตัวเรือน

ตราสัญลักษณ์ 1.90 g    หมายถึง ตัวเรือนมีทองเต็มเท่ากับ 1.90 กรัม โดยไม่รวมถึงน้ำหนักเพชร CZ ที่ประดับบนตัวเรือน

ตราสัญลักษณ์ 3.80 g    หมายถึง ตัวเรือนทองเต็มเท่ากับ  3.80 กรัม โดยไม่รวมถึงน้ำหนักเพชร CZ ที่ประดับบนตัวเรือน

ตราสัญลักษณ์ 7.60 g    หมายถึง ตัวเรือนทองเต็มเท่ากับ  7.60 กรัม โดยไม่รวมถึงน้ำหนักเพชร CZ ที่ประดับบนตัวเรือน

ตราสัญลักษณ์ 15.20 g  หมายถึง ตัวเรือนทองเต็มเท่ากับ  15.20 กรัม โดยไม่รวมถึงน้ำหนักเพชร CZ ที่ประดับบนตัวเรือน

ตราสัญลักษณ์ 30.40 g  หมายถึง ตัวเรือนทองเต็มเท่ากับ  30.40 กรัม โดยไม่รวมถึงน้ำหนักเพชร CZ ที่ประดับบนตัวเรือน

 

กลุ่มสินค้าแหวนแบรนด์ กานต์

      

เงื่อนไขการใช้บริการ

ไซต์สต๊อคพร้อมส่งจำนวนที่สั่ง
477
477
477
รวมจำนวนชิ้น0ชิ้น